Predbežný program konferencie → PDF file iconsvg ←
 

 

Rokovanie konferencie   06. - 07. 02. 2025
 

 

 Miesto konania konferencie

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina → Aula AR 

 

 

Predbežný program

06. 02. 2025 – 1. deň

 1. Prednáškový blok
 2. Blok otázok a odpovedí na aktuálne témy
 3. Diskusný a spoločenský večer

07. 02. 2025 –  2.  deň

 1. Prednáškový blok a prezentácie výrobcov
 2. Ukončenie konferencie – zasadnutie členov IGS Slovensko

 

Tematické okruhy konferencie

 1. Projekty stavieb s využitím geosyntetických materiálov.
 2. Nové geosyntetické výrobky a materiály, ich vlastnosti a použitie v praxi.
 3. Stav technických predpisov a pripravované nové štandardy pre oblasť geosyntetiky.
 4. Skúsenosti z realizovaných stavieb s použitím geosyntetiky.
 5. Kvalitatívne požiadavky pri prácach s geosyntetikou, manažment kvality dopravných a environmentálnych stavieb.
 6. Výsledky výskumu a vývoja v oblasti geosyntetiky, vzdelávania odborníkov a študentov.

 

* Organizátori konferencie si vyhradzjú právo na zmenu programu.